Những đề xuất mới nhất về quy định dành cho sổ đỏ người dân cần biết

Những đề xuất mới nhất về quy định dành cho sổ đỏ người dân cần biết

Dự thảo Thông tư quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến, đề xuất có 22 trường hợp xác nhận thay đổi vào sổ đỏ đã cấp khi đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính. Theo đó, liên quan đến việc xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, dự thảo đề xuất nhiều trường hợp.

Cụ thể, có 16 trường hợp xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, gồm:

Nhận quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất, quyền sở hữu toàn bộ tài sản gắn liền với đất đã cấp giấy chứng nhận trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn; hòa giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với quy định pháp luật.

Chuyển quyền sử dụng một phần diện tích thửa đất, một phần tài sản gắn liền với đất đã cấp giấy chứng nhận cho người khác trong các trường hợp quy định. Hoặc chuyển quyền sử dụng một hoặc một số thửa đất trong các thửa đất cấp chung một giấy chứng nhận thì bên chuyển quyền được xác nhận vào giấy chứng nhận đã cấp.

Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng.

Đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã hình thành hoặc hình thành trong tương lai.

Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thực hiện đăng ký cho thuê, thuê lại đất; xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại đất.

Hộ gia đình, cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc ngược lại; chuyển đổi công ty; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số giấy chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân, địa chỉ trên giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số giấy chứng minh nhân dân, số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân, địa chỉ trên giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

  • Giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên.
  • Thay đổi về hạn chế quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
  • Thay đổi về nghĩa vụ tài chính đã ghi trên giấy chứng nhận.
  • Chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Thay đổi thời hạn sử dụng đất.

Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

  • Xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.
  • Nhà nước thu hồi một phần diện tích của thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận.
  • Đính chính nội dung trên giấy chứng nhận đã cấp do có sai sót trong quá trình viết hoặc in.

Ngoài ra, có 6 trường hợp đăng ký biến động được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất bao, gồm:

Chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng một phần diện tích đất, tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận đã cấp dưới các hình thức quy định.

Thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình, của vợ và chồng hoặc của nhóm người cùng sở hữu, sử dụng.

  • Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận.
  • Giấy chứng nhận đã cấp bị hư hỏng hoặc bị mất;

Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận.

Gọi ngay
chat-active-icon
chat-active-icon